Vogelius Coaching

CPI

Testværktøjet der kommer tæt på!

California Psychological Inventory® (CPI) anvendes der, hvor du gerne vil tæt på personen og have et dybtgående kendskab til personlighedstræk og adfærdsmønster. Den giver et meget præcis og komplekst billede af den enkeltes personlige og professionelle stil. Materialet udgør et nuanceret informationsgrundlag via en graf bestående af 20 adfærdstræk fordelt på temaerne:

 - Interpersonel stil og orientering

 - Normativ orientering og værdier

 - Kognitivt og intellektuelt informationsniveau

 - Rolleopfattelse og foretrukken arbejdsstil

Desuden får du en række ”Special Purpose Scales” og et indeks over lederstil. Tilsammen udgør disse et solidt fundament for en dialog om, hvordan en person typisk vil agere i forskellige sammenhænge.

CPI er meget veldokumenteret og anvendes til rekruttering, personlig udvikling, ledelsesrådgivning og karriererådgivning. Den er anerkendt i store dele af verden og kan derfor med fordel anvendes såvel nationalt som internationalt. CPI - California Psychological Inventory - Testværktøj

Sagt med andre ord kan man sige, at California Psychological Inventory er et godt eksempel på en veldokumenteret personlighedstest, der er afpasset efter danske forhold, og som altid følges op med en feedbacksamtale. CPI beskriver testpersonen nuanceret på 20 skalaer.

Ud over de oplysninger, som skalaerne yder hver for sig, giver kombinationer på tværs af skalaerne en dybtgående indsigt i testpersonens ressourcer og den måde, han/hun anvender dem på. Testen giver dermed grundlag for hypoteser om, hvordan testpersonen vil udmønte sine personlighedstræk i praksis - f.eks. under stress eller i ledelsessituationer. Det er især disse hypoteser om konkrete adfærds-mønstre, der diskuteres i feedbacksamtalen. CPI bliver dermed et godt prognoseværktøj, der skaber et enestående grundlag for beslutninger vedr:

 - Karriereplanlægning

 - Ledertræning

 - Personlig udvikling

 - Rekruttering og udvælgelse

Jeg tilbyder følgende indenfor CPI:

Din personlige CPI profil

Her får du en individuel tilbagemelding fra en CPI autoriseret konsulent, der ud fra den officielle CPI-test kan få dig til at se nye muligheder - både privat og på jobbet.

Brug din CPI proaktivt

Dagkursus om CPI. Her vil du opleve, hvor forskelligt vi fungere som mennesker og hvordan dette kan forklares og forståes ud fra CPI-testen. Via teori og praktiske øvelser vil gruppen / teamet komme på en opdagelsesrejse, der vil give den enkelte noget at reflektere over.

 

Kontakt

 

Fredi Falk Vogelius

Email: ffv@nymand-vogelius.dk

Mobil: 4050 3911

 

Vogelius Coaching® | Alle rettigheder © 2013 | Tlf. 40503911 | www.vogelius-coaching.dk