Vogelius Coaching

De 7 Gode Vaner

Jeg er certificeret konsulent hos FranklinCovey og kan derfor tilbyde undervisning i De 7 Gode Vaner.

De 7 Gode Vaner® er baseret på en af de mest solgte faglitterære bøger ”7 Habits of Highly Effective People”, som på dansk har titlen ”7 Gode Vaner – Personligt lederskab og livskraft”.

Jeg kan bl.a. tilbyde en workshop i De 7 Gode Vaner der løber over 3 dage og skaber et godt menneskeligt fundament for øget præstationsevne på det personlige, ledelsesmæssige og organisatoriske plan.

De 7 Gode Vaner giver deltagerne indsigt i egne handlemønstre og i værktøjer, der gør det muligt at arbejde i højeste effektivitetsgear både personligt og i samspil med andre. Workshoppen i De 7 Gode Vaner støtter opbygningen af en stærkere organisation ved at styrke karakteren og kompetencerne hos den enkelte medarbejder.

Som certificeret konsulent i 7 Gode Vaner benytter jeg det nye 2013 licensbeskyttede undervisnings-materiale, der har et klarere fokus på arbejdslivet og vi kan derfor tilbyde en vifte af workshops:

 

 - De 7 Gode Vaner - tredages workshop

 - De 7 Gode Vaner - endags workshop

 - De 7 Gode Vaner - opfølgningsworkshop

Deltagerne får indblik i, hvordan man:

 - Bryder med ineffektiv adfærd og dårlige vaner

 - Skaber et højt niveau af tillid, samhørighed og synergi

 - Udvikler stærke relationer, der bygger på gensidighed

 - Tager initiativ og ansvar

 - Fokuserer på det mest væsentlige, dvs. det, der er vigtigt, men ikke nødvendigvis haster

 - Opbygger vind-vind relationer

 - Kommunikerer effektivt

 - Værdsætter mangfoldighed

 - Praktiserer en løbende personlig udvikling

 

Tilmelding til disse workshops foregår via FranklinCovey nordic approach

Kontakt

 

Fredi Falk Vogelius

Email: ffv@nymand-vogelius.dk

Mobil: 4050 3911

 

Vogelius Coaching® | Alle rettigheder © 2013 | Tlf. 40503911 | www.vogelius-coaching.dk