Vogelius Coaching

Ledercoaching

Ledercoaching henvender sig til ledere i virksomheder, organisationer og foreninger.

Fokus er på lederens præstation, motivation og udvikling i relation til omgivelserne og organisationens mål og visioner. Personlig coaching af ledere handler om at sætte fokus på dit lederskab, aktivere dit potentiale og afdække dine personlige vækstområder samt at fokusere på, at du når både virksomhedens og dine personlige mål. Udvikling giver kompetente ledere, der skaber resultater sammen med andre og når deres mål. Der kræves både menneskelig indsigt og stor forretningsforståelse, for at kunne skabe resultater på både kort og langt sigt. Vores leder-coaching har derfor fokus på at udvikle den enkelte leder på flere niveauer, startende indefra og ud.

I leder coaching forløbet hjælper jeg dig til at identificere og nedbryde barrierer, skabe optimisme, begejstring, ejerskab og forpligtelse i forhold til dine mål. Du får via egen refleksion og diverse øvelser og værktøjer åbnet op for nye perspektiver og skabt flere handlingsmuligheder til at nå dine mål, så du bedre og hurtigere kan opnå netop dét du ønsker i dit liv – privat og professionelt.

Ledercoaching er for mennesker der arbejder med ledelse i deres personlige og professionelle liv og har behov for at udvikle sig i forhold til konkrete behov som f.eks.:

  ·  Opstart og gennemførelse af et krævende projekt.

  ·  Udvikling af den nye leders færdigheder og evne til at øve indflydelse.

  ·  Udvikling af ny karriereplan.

  ·  Afklaring og implementering af ny strategi.

  ·  Lederen som forandringsagent

  ·  Skabe mere balance imellem arbejde og familie.

  ·  Udvikling af lederens evne til at fungere som coach.

  ·  Styrke udviklingen af et talent.

  ·  Arbejdspres & Stress håndtering

  ·  Prioritering af indsatsområder

  ·  Konflikthåndtering og vanskelige samtaler

  ·  Overblik & overskud

  ·  Lederen som rollemodel

  ·  Optimering af egne og andres ressourcer

  ·  Personligt lederskab

I dag er det ikke længere nok at være en god administrator, som kan få den daglige drift til at fungere ved at planlægge, organisere, kontrollere og motivere medarbejderne.

Der er brug for, at du også mestrer at opstille visioner for fremtiden og servicere og facilitere processen, der skal føre frem mod visionen, og samtidig coache medarbejderne på vejen mod målet. Derfor er det nødvendigt, at du kender dig selv og kan bruge dit fulde potentiale, så du bliver et forbillede og en rolle­model. Du vil som leder i høj grad blive vurderet på, hvordan du handler, og ikke kun på hvad du siger, der skal gøres. Når du som leder bruger dig selv, vil din indflydelse blive forøget markant, og som leder bliver du dermed mere end dig selv, da din største indflydelse på andre udspringer af, hvem du er, hvad du gør, og hvilket eksempel og forbillede du er for andre.

Dette er en typisk udtalelse fra vores kunder:

"Coachingforløbet har givet mig mulighed for at få indsigt i mine dybere personlige karakteristika, som driver mig på arbejdet og privat. Jeg har fået sat fokus på hvad der er vigtigt for mig og hvad jeg kan udvikle mig imod. Disse refleksioner har givet meget stof til eftertanke og har gjort mig bedre rustet til at lave de rigtige valg i livet. Coachingforløbet har været et frirum, hvor jeg har dedikeret tid til udelukkende at fokusere på MIG, hvilket jeg sjældent gør i hverdagen.

Endnu engang tak for en fantastisk coaching-oplevelse jeg er overbevist om at det absolut ikke er sidste gang, jeg trækker stikket ud og reflekterer over mit liv."

Lise Agersted - Novo Nordisk

Kontakt

 

Fredi Falk Vogelius

Email: ffv@nymand-vogelius.dk

Mobil: 4050 3911

 

Vogelius Coaching® | Alle rettigheder © 2013 | Tlf. 40503911 | www.vogelius-coaching.dk