Vogelius Coaching

Outplacement

Outplacementprogramet tager udgangspunkt i den enkelte person. Programmet består af syv  trin, som igen kan opdeles i to overordnede faser.

1. del: Afklaringsfasen

Første del af programmet handler om afklaring af den nye situation. Samtidig styrkes bevidstheden om styrker på det faglige og personlige plan.

Nøgleord i denne fase er:

Markedsværdi, top-præstationsmønstre, karriereønsker og jobmuligheder.

Orientering

I opstartsfasen vil en afklaring inden for de tre livsområder: Job – Familie – Dig Selv, være i fokus. Her vil der blive arbejdet på en accept af og forståelse for den nye situation.

Deltageren stiller her sig selv spørgsmålet: Hvor er jeg nu?

Kompetence- & personanalyse

Her arbejdes på en afklaring af faglige og personlige kompetencer. De indre drivkræfter bliver bevidstgjort. Spørgsmålene er: Hvem er jeg, og hvad er mine værdier?

Retningsafklaring

Retningen på det indre kompas justeres. Der bliver skabt en større klarhed om mål, grundlæggende antagelser og visioner. Spørgsmålene er: Hvad ønsker jeg - og hvad vil jeg prioritere?

Beslutning & forpligtelse

Her træffes beslutninger om, hvordan ressourcer og tid skal prioriteres. Her er det vigtigt at huske: If you can dream it, you can do it!

2. del: Handlingsfasen

Når deltageren er blevet bevidst om, hvordan ressourcer og kompetencer bruges bedst muligt, udarbejdes en strategisk handlingsplan. Handlingsplanen er et konkret arbejdsværktøj, jeg løbende følger op på.

Strategisk planlægning

Når kursen er sat, er det vigtigt at kende til de kritiske succesfaktorer, der skal til for nå målet. Samtidig skal de kommende udfordringer mødes, defineres og løses.

Toppræstation

Her bliver der sat fokus på at yde en effektfuld præstation ved at vise den bedste version af deltageren.

Videreudvikling

Her får deltageren konkrete værktøjer til sin fremtidige karriere – både i forhold til arbejds- og privatliv. Til slut i programmet vil den personlige coach styrke evnen til at sælge sig ind til en samtale. Det personlige præsentationsmateriale, ansøgning og CV vil desuden blive målrettet mod ønskejobbet.

Skræddersyede programmer

Mit outplacementprogram kan justeres efter personers og virksomheders specifikke ønsker, og det kan sammensættes af både kollektive og individuelle forløb.

Kontakt

 

Fredi Falk Vogelius

Email: ffv@nymand-vogelius.dk

Mobil: 4050 3911

 

Vogelius Coaching® | Alle rettigheder © 2013 | Tlf. 40503911 | www.vogelius-coaching.dk