Vogelius Coaching

 

Referenceliste

Gennem de sidste år har jeg bl.a. arbejdet som konsulenter for følgende virksomheder og organisationer:

 

Et bedre team i Høje Taastrups Kulturcenter

Da Poul Damkjær (i midten) overtog lederfunktionen i Høje-Taastrup Kommunes Fritid og Kultur Center, var det på et tidspunkt, hvor centeret i en længere periode havde haft en ustabil ledelse, og der var tydeligvis mangel på tillid og fællesfølelse blandt medarbejderne.

Han søgte derfor inspiration til at opbygge en mere synlig og troværdig ledelsesstruktur, og samtidig få alle medarbejderes fokus rettet ind på at genskabe og udvikle gode samarbejdsrelationer i centeret.

Fritid og Kultur varetager den centrale administration i relation til Høje-Taastrup Kommunes mange fritids- og kulturtilbud, herunder idrætsanlæg, foreninger, biblioteker, musik, teater osv.

”Jeg læste bogen 7 gode vaner, og deltog i en åben workshop - De 7 Gode Vaner for Ledere”, fortæller Poul Damkjær. ”I løbet af denne workshop blev jeg klar over, at her var noget, jeg kunne bruge til at skabe værdifokus og etablere en løbende værdistyring. Det var der hårdt brug for i centeret, der i flere omgange og i lange perioder reelt havde været uden leder".

Efter workshoppen gik Poul Damkjær og to medarbejdere igang med at definere, hvad de havde behov for at styrke og udvikle. Sammen med Fredi Falk Vogelius (til venstre i topbilledet og herunder) fik de sammensat et skræddersyet 2 dages workshop program for alle medarbejdere i centeret.

”De to dage i juni var utroligt givende for alle, og vi fik frem for alt et fælles sprog, som vi fik meget glæde af i vores videre udvikling”, husker Poul Damkjær. ”Måske skulle vi have lavet en mere konkret handleplan for vores eget udviklingsarbejde efter workshoppen, men jeg føler i under alle omstændigheder, at vi efter workshoppen fik et bedre team, hvor man nu respekterede hinanden og hinandens forskelligheder.

I løbet af de to-dage lange skræddersyede workshop i juni 2007 fik medarbejderne i centeret arbejdet med nye begreber og fokuseringsmetoder, som gav dem et fælles sprog og et fælles udgangspunkt. Dette var med til at skabe større forståelse for hinanden og styrke den interne kommunikation.

Samtidig blev der sat fokus på, hvordan mennesker rent typemæssigt er forskellige, og at den type man er, både har betydning for, hvordan man opfatter og reagerer på andre, og hvordan man selv optræder udadtil.

Bevidstheden om eksistensen af de personlige naturlige forskelligheder var en øjenåbner, der ændrede synet på og accepten af hinandens forskellige handle- og reaktionsmønstre. Hvor forskellighederne tidligere kunne føre til frustration og udvikle intolerance, blev de nu i højere grand betragtet som noget positivt og værdifuldt hos den enkelte.

”Selv om vi ikke fik lavet en handlingsplan efter workshoppen i juni, skete der alligevel noget positivt”, fortæller Lotte Ingvartsen, der arbejder som AC-fuldmægtig i Kultur og Fritid. ”Der kom generelt mere ro i hverdagen og brokkeriet forsvandt. Jeg tror, det især skyldtes, at vi pludselig kunne se og forstå hinandens typer, og at vi nu vidste, at den enkeltes måde at handle og reagere på ikke bare per automatik skulle tolkes negativt”.

Kontorassistent Rie Dalman, der blev ansat i starten af 2007, kunne tydeligt se et stemningsskift efter workshoppen. ”Jeg var lige begyndt, da vi holdte de første workshopdage, så jeg kunne se det udefra – og jeg må sige, at jeg oplevede en stor positiv udvikling i forhold til tidligere. Der var fortsat travlhed, men stemningen var nu god. Der var virkelig sket noget – og alle de der øv-lyde var pludselig væk”, beskriver Rie Dalman.

På en opfølgningsdag i november sammen med konsulenten Fredi Falk Vogelius fik Poul Damkjær og hans medarbejdere igen sat skub i den interne fælles udvikling. Og de fik fastlagt en handlingsplan, der fremadrettet skulle hjælpe dem som team og individuelt til at holde fast i udviklingselementerne.

Blandt andet etablerede man et Buddy-system, hvor medarbejderne to og to (Buddy to Buddy) kunne hjælpe hinanden med at indøve og forbedre brugen af de forskellige planlægningsredskaber og prioriteringsværktøjer med udveksling af inspiration og, best practice erfaring. Med fast aftalte Buddy-møder skulle de nye vaner blive mere og mere indarbejdet.

"Buddy-systemet kører, og vi får holdt hinanden oppe på at få gjort de ting, der skal til, for at vi hele tiden bliver bedre til at planlægge og prioritere", fortæller specialkonsulent i centeret Bo Petersen (til højre i topbilledet). "Personligt har jeg haft gavn af at få diskuteret, hvad der egentlig er mine vigtigste roller. Generelt er jeg også blevet mere bevidst om, hvor vigtigt det er at konsultere sin kalender og sætte realistiske deadlines på sine opgaver. Man får bedre overblik og arbejder mere målrettet, hvilket gør, at man er mere effektiv i sit arbejde.

Jeg synes, der er meget at hente i det system, vi har fået etableret – det vil sige prioritering, planlægning, buddy-makker osv. Vi optræder alle mere ansvarlige, hjælpsomme og målrettede i dagligdagen”, konkluderer Bo Petersen.

Vogelius Coaching® | Alle rettigheder © 2013 | Tlf. 40503911 | www.vogelius-coaching.dk