Vogelius Coaching

 

Teamkompasset

Alle mennesker har en naturlig præference for, hvordan de arbejder alene og i grupper eller teams.

Ved at kende disse naturlige præferencer og vide, hvilke der er behov for i et team, kan virksomheden dels afdække de huller, der er i team medlemmernes naturlige præferencer, dels tage forholdsregler for at afbøde effekten heraf.

Et TeamKompas opererer med 8 forskellige teamroller, der skal varetages i ethvert team for at opnå det optimale udbytte.

Som metode til teamudvikling tager et TeamKompas udgangspunkt i Typologien, som konkretiseres gennem værktøjer som JTI eller MBTI®. Gennem Typologien sætter Teamkompasset fokus på teammedlemmernes individuelle forskelligheder og de personlige ressourcer, der findes i teamet. Ved hjælp af Teamkompasset kobles de individuelle ressourcer sammen med forskellige roller og funktioner, som er væsentlige for teamets målopfyldelse.

Virksomheden vil være i stand til at sammensætte sine teams eller projektgrupper optimalt eller blive opmærksom på, at der skal tages særlige forholdsregler for at dække de tynde områder.

Når der skal udarbejdes et TeamKompas gennemføres en MBTI/JTI test med de ledere/medarbejdere, der indgår i teamet, og der investerer 0,5 - 1 dag i forståelse heraf og drøftelse af resultatet i relation til virksomheden og den dagligdag, som de kender.

Udarbejdelsen af et TeamKompas indeholder tre faser:

1. Forberedelse, hvilket primært er en besvarelse af de spørgsmål, der er indeholdt i MBTI/JTI

2. Tilbagemelding på MBTI/JTI og TeamKompasset

3. Opfølgning

Kontakt

 

Fredi Falk Vogelius

Email: ffv@nymand-vogelius.dk

Mobil: 4050 3911

 

Vogelius Coaching® | Alle rettigheder © 2013 | Tlf. 40503911 | www.vogelius-coaching.dk