Vogelius Coaching

Kontakt

 

Fredi Falk Vogelius

Email: ffv@nymand-vogelius.dk

Mobil: 4050 3911

 

Saville Consulting Wave® Professional Styles

Saville Consulting Wave® persontest er det mest betydningsfulde fremskridt inden for test i de seneste tredive år!

Jeg kan nu tilbyde en Wave Profilrapport, der effektivt vurderer individuel motivation, talenter og foretrukken virksomhedskultur i én og samme test, og er derfor meget mere end en almindelig personlighedstest. Det at skabe sammenhæng mellem disse tre interaktive og væsentlige områder er en afgørende faktor for at opnå konkurrencemæssige fordele for virksomheder i dag.

Wave® Professional Styles afdækker væsentlige karakteristika og identificerer det bedste match mellem individ og virksomhed. Wave® Professional Styles er udviklet til brug for erfarne ledere, direktører og specialister og kan anvendes i individuelle sammenhænge eller på gruppebasis. Den skaber værdi i både rekrutterings- og udviklingssammenhænge, og bidrager med kvalitet i vurderingsprocessen via sofistikeret brug af teknologi og værdifulde værktøjer, der sætter fokus på effektivitet i en erhvervssammenhæng.

Denne version af Wave Professional Styles genererer profiler, som kombinerer både ipsative og normative scorer. Den måler på 36 dimensioner og tager cirka 35 minutter at besvare.

 

Wave Professional Styles

Ekspertrapporten er udviklet til brug for udvælgelse og udvikling. Rapporten indeholder:

- Executive summary profil

- Detaljeret profil over 36 dimensioner og 108 facetter

- Kompetencepotentialeprofil

- Foretrukken virksomhedskultur

Den bedste måde at forstå den fulde værdi af Saville Consulting Wave på, er at se den i brug. Herunder er et eksempel på en ekspertrapport og en personlig rapport.

Se et eksempel på Wave Professional Styles Ekspertrapport

Se et eksempel på Wave Professional Styles Personlig rapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordele

Wave Professional Styles kan anvendes til:

Rekruttering – Wave Professional Styles kan kortlægge de personlighedsfaktorer, der kræves for at opnå succes i en stilling, og vurdere kandidater op imod disse, samt benytte dem som basis for en samtale.

Ledelsesudvikling – Wave Professional Styles kan anvendes til at vurdere ledelsespotentiale og –stil  og benytte vurderingen til at formulere en udviklingsplan.

Coaching på ledelsesniveau – Wave Professional Styles kan hjælpe nuværende og potentielle ledere med at øge deres selvbevidsthed og identificere udviklingsområder.

Teambuilding – Teamets profiler kan anvendes til forstå nye områder, der kan trække fra eller til på teamets effektivitet og identificere udviklingsområder for teamet.

Karrierevejledning – Wave Professional Styles kan anvendes til at matche den enkeltes kvalifikationer med dem, der er nødvendige i bestemte stillinger og identificere kvalifikationer, som kan udvikles.

Rådgivning – Wave Professional Styles kan identificere faktorer, der kan bidrage til emotionelle og sociale problemer.

Research – Wave Professional Styles resultater kan bruges til opsamling af data vedrørende de faktorer, der mest sandsynligt fører til succes i en stilling.

Wave Professional Styles Personlig rapport

Saville Consulting Wave Karakteristiske træk og Fordele
Karakteristiske træk Fordele

Avanceret scoringsteknologi.

Kortere besvarelsestid (cirka 35 minutter) og større præcision i målingen.
Testens 36 dimensioner er udvalgt med henblik på at sikre den bedste prognoseværdi, samt på baggrund af forskning foretaget på store grupper af erhvervsaktive mennesker. Stærk forudsigelse af jobpræstation, hvilket gør det muligt at træffe mere præcise og sikre beslutninger.
Nye dimensioner skaber god forudsigelse af kompetencer i en erhvervssammenhæng. Relevant for en lang række roller og sektorer.
Dobbelt svarramme, både ipsativ og normativ. Evne til at sætte skærpet fokus på de specifikke områder, hvor kandidater eventuelt har overdrevet eller været for selvkritiske.

Flersproglige versioner.

Global vurdering på nationale sprog.
Forudsigelse af virksomhedskulturelle faktorer, der fremmer eller hæmmer præstation. Omkostningsbesparende og præcis udvælgelse med bedre fastholdelse af medarbejdere.
Udforskning af den komplekse vekselvirkning mellem talenter og motivation. Identificerer utilfredsstillet motivation og latente talenter. Dette bidrager værdifuldt til feedback og udviklingsplaner.
Dynamisk spørgeformat. Sætter fokus på de små forskelle og finesser ved hvert individ.
Måler 36 dimensioner med tre facetter til hver dimension. Giver fleksibilitet til at arbejde på opsummeringsniveau samt mulighed for at fordybe sig og udforske op til 108 specifikke områder.
En integreret vurderingsmodel.

Giver mulighed for at matche individ og virksomhedskultur.

Vogelius Coaching® | Alle rettigheder © 2013 | Tlf. 40503911 | www.vogelius-coaching.dk