Vogelius Coaching

FIRO-B®

Vi er alle forskellige. Forskellene mellem de ansatte i en organisation har en enorm indflydelse på forhold og arbejdskultur.

At forstå disse forskelle kan øge den enkeltes bevidsthed om, hvordan han eller hun virker på andre, hvordan og hvorfor konflikter udvikles, og hvordan man kan forstå og håndtere egne behov, når man interagerer i et team.

FIRO-B® giver grundig indsigt i de behov mennesker har i deres relation til andre.

• Hjælper mennesker til at opbygge mere positive og produktive relationer på arbejdet.

• Hjælper individer til at blive mere bevidste om og fleksible i deres omgang med andre.

• Et klassisk værktøj til at opbygge teams, hvor man kan fungere sammen

• Vurderer interaktion med andre på tre niveauer: Inddragelse, kontrol og omsorg

FIRO-B® er en indikator for interpersonel stil og måler, hvordan en person typisk opfører sig over for andre, og hvordan den person ønsker, at andre opfører sig over for ham/hende.

Teams stortrives, når de bliver bygget op omkring forskellige mennesker med forskellige kompetencer. Det er bare vigtigt at vide, hvordan disse forskelle kan bruges konstruktivt.

FIRO-B er et unikt værktøj, da de fleste personlighedsværktøjer undersøger individuelle karakteristika, ikke forhold. FIRO-B giver indsigt i såvel interpersonelle behov og adfærdsformer som praktiske forslag til forbedring af forhold eller øget effektivitet.

FIRO-B er udviklet af Will Schultz og er et stærkt værktøj til teamudvikling, lederudvikling og personlig udvikling. Ud over at det kan anvendes til at forudse, hvordan et team vil kunne samarbejde og håndtere indbyrdes konflikter, viser det den form for interpersonelt miljø som mennesker trives i og giver oplysninger om, hvordan man opfattes af andre. FIRO-B er et ideelt værktøj til at udvikle selvindsigt.

Fordele

FIRO-B kan anvendes til:

Teambuilding og teamudvikling - FIRO-B kan identificere sandsynlige kilder til samarbejde eller spænding, samt til at forbedre kommunikation, åbenhed og tillid, løse konflikter og støtte ved beslutningstagen.

Individuel udvikling - FIRO-B kan øge selvbevidstheden om interpersonel effektivitet og identificere ledelsesstil. Det kan med fordel benyttes som del af en coaching-proces eller til karriereudvikling samt personlig vækst.

Konfliktløsning - FIRO-B kan identificere de sandsynlige grunde til konflikt, og hvordan de kan håndteres effektivt.

Udvælgelse og indplacering - FIRO-B benyttes kun i kombination med andre vurderingsteknikker. Dette kan hjælpe med at strukturere samtaler og vurdere sandsynlige roller i teamet eller interpersonel adfærd.

Rådgivning omkring forhold - FIRO-B kan identificere og løse mulige kilder til uforenelighed og utilfredshed.

 

 

 

Kontakt

 

Fredi Falk Vogelius

Email: ffv@nymand-vogelius.dk

Mobil: 4050 3911

 

Vogelius Coaching® | Alle rettigheder © 2013 | Tlf. 40503911 | www.vogelius-coaching.dk