Vogelius Coaching

Inspirationsforedrag

Inspirationsforedrag og gå-hjem-møder giver ofte ny energi til medarbejderne. Jeg tilbyder en bred vifte af foredrag og introduktionskurser på 3 - 4 timer der kan blive starten på, at den enkelte begynder at gøre en forskel - for sig selv, for sin familie og for sin arbejdsplads.

Jeg sørger for at involvere deltagerne og derved sikre at de får noget med hjem!

Jeg tilbyder pt. følgende foredrag/workshops med øvelser på 3 - 4 timer:

Håndtering af den svære samarbejdsrelation:

Få overblik over dine absolut stærke sider til dette inspirationsforedrag, som er en rejse ind i typologiens univers. Du får en forståelse af de forskellige persontyper, og hvad de betyder for din måde at håndtere dine samarbejdsrelationer på. Typeforståelsen er et redskab til forståelse af og selvindsigt i egne og andres måder at kommunikere på. Det handler om, hvordan menneskelige forskelle ses som en ressource og om at skabe større respekt og forståelse for disse forskelligheder, samt hvordan du med denne forståelse kan skabe bedre samarbejdsrelationer.

Du vil erkende, hvad præferencerne betyder for din adfærd i dagligdagen, og hvorfor du kan have svært ved visse samarbejdsrelationer. Gennem konkrete aktiviteter, som er specifikt udviklet til at fremhæve forskellene i typologien, får du noget med hjem, du kan bruge i dagligdagen til at forstå, hvordan du kan blive bedre til at kommunikere mere klart og konstruktivt i forhold til persontyperne.

Brug din hjerne - til en forandring

Oplev hvordan du med kendskab til den nyeste hjerneforskning, kan bruge din hjerne optimalt i en travl hverdag, så du minimere risikoen for at få stress og bliver bedre til at udnytte de sparsomme ressourcer i hjernen. Du får forståelse af, hvorfor det til tider er svært at opretholde fokus på en opgave og hvordan du skal håndtere distraktioner. Du får indsigt i hjernens måde at håndtere forandringer, der vil hjælpe dig næste gang du ønsker at ændre uhensigtsmæssige gamle vaner. Gennem konkrete aktiviteter opleve du, hvordan det muligt at bevare overblikket, når du befinder dig i en stresset situation.

Du får konkrete værktøjer med hjem, du kan benytte til at skabe ny indsigt, når du skal løse en vanskelig opgave. Det kan til tider være svært at forstå hvad andre fortæller - det kan være fordi din hjerne har lukket ned - du lærer hvordan du kan åbne for forståelsen igen. Du får en dybere forståelse af de mekanismer i hjernen, der er afgørende for trivsel på arbejdspladsen og hvordan du mere effektivt kan samarbejde med andre.

Påvirkning og indflydelse - sådan får du JA i en salgssituation

Påvirkning og indflydelse giver dig indsigt i de ubevidste mønstre og overbevisninger som hjernen reagere på og som kan bruges når du gerne vil opnå et JA.

Du lærer psykologien bag det, som får andre fok til at sige JA. Vi gennemgår de metoder og principper, som umiddelbart vil påvirke de fleste mennesker til at sige JA - og lærer samtidig hvordan, du undgår at lade sig påvirke af disse psykologiske mekanismer. Du lærer de 6 universelle overtalelsesmetoder, der ofte bruges inden for bl.a. salg, fundraising og reklamer, som overtalelsesmetoder for at få os til at sige JA.

Denne workshop henvender sig alle medarbejdere og ledere, der ønsker at få større indsigt i, hvordan man påvirker og overtaler andre.

Kend din type - og brug den bedst muligt!

Få overblik over, hvor du har dine absolutte stærke sider. Dette inspirationsforedrag er en rejse ind i typologiens univers som vil give dig en forståelse af de forskellige persontyper og hvad dette betyder for dig i dagligdagen. Typeforståelsen er et redskab til forståelse af og selvindsigt i egne og andres ressourcer, ligheder og forskelle. Det handler om, hvordan menneskelige forskelle ses som en ressource, og om at skabe større respekt og forståelse for disse forskelle - samt hvordan disse forskelle kan anvendes konstruktivt både af den individuelle person og de grupper personen tilhører i hverdagen. Du vil på en sjov og lærende facon opleve, hvordan du kan bruge Typologien til at forstå dig selv, dine kollegaer og dine venner og vil få en oplevelse af de fire dimensioner i typologien samt hvad præferencerne betyder for din adfærd i dagligdagen. Du får en forståelse for, hvorfor du kan have svært ved visse typer af opgaver.

Vi laver aktiviteter som er specifikt udviklet til at fremhæve forskellene i typologien, så du får noget med hjem du kan bruge i dagligdagen til at forstå:

     • Hvordan forskellige persontyper foretrækker at kommunikere.

     • Hvordan vi kan have en klar og konstruktiv kommunikation og formidling med hver enkelt persontype.

     • Hvilke måder vi kan differentiere vores kommunikation og formidling på til hver enkelt persontype.

     • Hvordan vi imødekommer de forskellige persontyper i vores kommunikation og formidling.

     • Hvilke feedbackteknikker, hver enkelt persontype foretrækker.

     • Hvordan vi arbejder med vores egen formidlingsstil og personlige virkemidler.

Personligt lederskab - kunsten at holde fokus !

Kom og bliv inspireret til at være lederen i dit eget liv!

Med udgangspunkt i de senere års fokus på Personligt lederskab, vil vi på kurset introducere en ny tilgang til dig selv, dit liv og dine relationer på arbejdspladsen. Du vil få mulighed for, at få et nyt perspektiv på din fremtid - og inspiration til at tackle dine udfordringer i hverdagen. Derved begynder du i højere grad selv at tage hovedansvaret for dit eget liv og selv tænke nyt, hvorved du tør træffe de beslutninger, der fører dig fremad – mod et liv der understøttes af dine indre værdier.

Du vil få indblik i hvordan du:

     • Bliver mere kreativ med dit liv

     • Får klarhed over dine værdier

     • Opstiller personlige mål - og når dem

     • Ændrer de negative vaner og tankemønstre

     • Prioriterer det væsentlige fra det uvæsentlige

     • Skaber en strategi for din fremadrettede udvikling

     • Opstiller en plan for dit liv med et grafisk værktøj

     • Og meget meget mere

Kontakt

 

Fredi Falk Vogelius

Email: ffv@nymand-vogelius.dk

Mobil: 4050 3911

 

Vogelius Coaching® | Alle rettigheder © 2013 | Tlf. 40503911 | www.vogelius-coaching.dk